lipu tenpo li lon ma Patreon! o lukin!

lipu tenpo logo

lipu tenpo

nimi open pi toki pona

jan jan Kapesi Pake tenpo 2023-02-06 lipu nanpa tu toki-pona toki-pona

nimi pi toki pona li suli mute. nimi li kon pi toki ali a. toki pona la, ni li awen sama. ku la, nimi 137 li lon. pu la, nimi 120 li lon.¹ taso, nimi ale luka luka luka tu wan (118) pi toki pona li lon tenpo open pi toki pona.² nimi mute li awen lon tenpo ni. taso, nimi sin mute li kama. nimi majuna mute li weka. kin la, nimi open en nimi pi pu ala li sama ala. nimi pi pu ala pi nanpa mute li sin. nimi majuna(pu) en nimi open li sama ala kin. tenpo open la, jan Sonja li pana ala e nimi majuna ali tawa lipu ona pi toki pona. nimi “majuna” en nimi “powe(pu)” en nimi “pasila” li majuna mute. taso, ona ali li nimi open ala.

drawing of clock showing 6:05, with toki pona symbol behind it

tan jan Alonola

sina o kama sona e nimi open pi toki pona tan seme? o kama sona tan ni: sina ken sona e ante kon pi nimi mute e nasin pini pi toki pona e pilin pini pi toki pona. ni li pona tawa sona, tawa musi, tawa lawa, tawa nasin. ni la, mi open.

tenpo open la, nimi pu ni li weka tan toki pona: ona li nimi “alasa” li nimi “ali”³ li nimi “anu” li nimi “esun” li nimi “kiwen” li nimi “kulupu” li nimi “mu” li nimi “namako”⁴ li nimi “pan” li nimi “pu.” ona li kama lon tenpo kama. kin la, tenpo open pi toki pona la, nimi “nena” li weka. taso, nimi “kapa” li lon tenpo ni li kepeken kon sama. nimi “ona” li weka lon tenpo sama. taso, nimi “iki” li lon tenpo ni kin li kepeken kon sama kin. jan Sonja⁵ li ante e nimi “kapa” lon tenpo sike nanpa wan pi toki pona.

ijo ante mute li lon kin a! nimi majuna ni li lon: ona li nimi “leko” li nimi “kapesi” li nimi “kan” li nimi “tuli” li nimi “po.” leko li ken kiwen pi poka luka wan li ken selo pi palisa tu tu. kapesi li pimeja jelo anu pimeja walo. nimi “kan” li sama “lon poka.” tuli li tu wan. po li tu tu. mi pali e linja nimi kepeken nimi majuna ni ali. mi pali kin e linja nimi pi kon sama kepeken nimi pu taso.

leko kapesi li tawa tomo po kan mi tuli. | selo pi palisa tu tu pi pimeja jelo li tawa tomo tu tu lon poka pi mi tu wan.

ni li pona. kon ante li lon nimi majuna ni. linja nimi li ken lili mute, taso jan pi nanpa lili li pilin e ni: kon pi nimi majuna ni li lili pi mute ike. mi pilin sama ala. nimi nanpa li ilo mute tawa toki.

nimi selo li lon e nasin lon sin. nimi kule kin li pali ante e nasin pona.⁶ pini la, nimi “kan” li musi tawa mi. mi sona e ni: mi ken kepeken nimi “en” anu nimi “kin” anu nimi “poka” tan kon sama. taso, mi wile ni: nasin sama pi nanpa mute li lon! ni la, jan li ken toki e ni li awen kepeken kon sama:

mi tawa tomo. sina kin li tawa tomo.

anu

mi en sina li tawa tomo.

anu

mi tawa tomo lon poka sina.

anu

mi tawa tomo kan sina.

ona li sona pi nimi majuna. kin la, ijo ante mute mute li lon! tenpo open pi toki pona la, nimi pu mute li lon toki pona li kepeken kon ante. ona li nimi “tenpo” li nimi “wan” li nimi “ale” li nimi “kama” li nimi “utala” li nimi “sike” li nimi “tawa” li nimi “lawa.”

tenpo open la, nimi “tenpo” li kepeken kon lili pi nimi “la.” toki Inli la, tenpo open la, nimi “tenpo” li ken sama nimi “if” li ken sama nimi “when.”

tenpo sama la, nimi “wan” li kepeken kon ante sin. toki Inli la, tenpo open la, nimi “wan” li ken sama nimi “unit” li ken sama nimi “element” li ken sama nimi “particle” li ken sama nimi “piece.”

tenpo ni kin la, nimi “ale” li kepeken kon lili pi nimi “ona.” tenpo open la, jan pi toki pona li toki e jan wan la, ona li kepeken nimi “iki”.⁷ taso, jan pi toki pona li toki e jan mute la, ona li kepeken nimi “ale.” toki Inli la, tenpo open la, nimi “ale” li ken sama nimi “they.”

tenpo open la, nimi “kama” li kepeken kon lili pi nimi “la” kin. toki Inli la, tenpo open la, nimi “kama” li ken sama nimi “then.”

nimi “utala” lon tenpo open li kepeken kon pi ante lili kin. kon ni li sama nimi “pakala.” nimi “pakala” en nimi “utala” li ken sama lon open.

nimi “sike” li kepeken kon ante lon tenpo open sama. kon ona li suli mute. kon ona li sama “tenpo sike” li sama nimi “kulupu” lon open.⁸

kon pi nimi “tawa” li ante kin. ante ni li lon tenpo open. kon ni la, nimi “tawa” li nimi tenpo lon open. toki Inli la, tenpo open la, nimi “tawa” li ken sama nimi “until.”

tenpo open la, nimi “lawa” li ante lili kin. nimi mute li kepeken kon ante a! nimi “lawa” li ken sama nimi “opinion” li ken sama nimi “thought” lon toki Inli. ni la, open la, nimi “lawa” li kepeken kon pi nimi “pilin.”

ante kon nimi pini li lon. ona li nimi “en.” tenpo open la, jan pi toki pona li kepeken nimi “en” lon insa pi nimi tu pi ante pana.⁹ tenpo ni la, jan li toki e ni: “supa en ilo li nasa li sin.” taso, tenpo open la, jan li toki e ni: “supa en ilo li nasa en sin.” ken la, nasin nimi ni li nasa. taso, mi pilin e ni: jan li ken sona pona e ona.

ni li sona pi nasin open li sona pi nimi open. tenpo pi mute mute la, sona ni li weka tan sona kulupu. ni li pona ala tawa mi. sona pi tenpo open li awen lon jan la, sona ali pi toki pona li kama suli sama. tenpo open li suwi. taso, ona li wawa kin. ken la, jan li kama wile alasa sona e toki pona open. ni li pona suli tawa mi. ken la, lipu pi toki pona open li ken kama lon kin. ona li ken sama “lipu open.” ali la, toki pona li awen pona li toki pona.

¹ nimi 137 li nimi ku suli
² sina wile lukin e nimi ni ali la, o tawa ni: https://tinyurl.com/nimi-open
³ jan li ken toki e ni: nimi “ale” en nimi “ali” li nimi wan li kepeken kalama ante
⁴ pu la, “namako” li sama “sin”, taso jan mute li kepeken kon ante pi nimi “namako.” ali la, nimi “namako” li awen pu
⁵ ona li mama pi toki pona
⁶ taso, ken la, pilin mi li kama nasa tan ni: nimi mi li kepeken nimi “kapesi.” a a a
⁷ open la, nimi “iki” li lon toki pona. nimi “ona” li sama nimi “iki” li kama lon tenpo kama
⁸ ni la, nimi “kulupu” li lon ala li weka lon tenpo open pi toki pona
⁹ mi wile pana e kon ni: “nimi pi ante pana” li sama nimi “adjective” lon toki Inli.