lipu tenpo li jo e lipu Patreon! o kama sona e ni!

lipu tenpo logo

lipu tenpo

moli li nanpa

jan jan Kapesi Pake tenpo 2024-02-07 lipu nanpa tenpo musi musi

sitelen pona poem