lipu tenpo li jo e lipu Patreon! o kama sona e ni!

lipu tenpo logo

lipu tenpo

lipu ante

lipu ante pi toki pona